EN

Solfeggio frekvenca 396 Hz

Solfeggio frekvenca 396 Hz: DOSEGANJE CILJEV

  • Osvobaja občutkov krivde in strahu
  • Spodbuja sprejemanje realnosti
  • Prebuja življensko energijo
  • Čakra: Korenska čakra - 1. čakra